Julkaisu

Klikkaa käsitteen kuva nähdäksesi selitteen!

Julkaisu.png Julkaisu.png Julkaisu.png Julkaisu.png Julkaisu.png Julkaisu.png Julkaisu.png Julkaisu.png Julkaisu.png Julkaisu.png Julkaisu.png Julkaisu.png Julkaisu.png Julkaisu.png Julkaisu.png Julkaisu.png Julkaisu.png Julkaisu.png Julkaisu.png Julkaisu.png Julkaisu.png Julkaisu.png Julkaisu.png Julkaisu.png Julkaisu.png Julkaisu.png Julkaisu.png Julkaisu.png Julkaisu.png Julkaisu.png Julkaisu.png Julkaisu.png Julkaisu.png Julkaisu.png Julkaisu.png Julkaisu.png

Julkaisu on tieteellinen kirjallinen tai vastaava sähköinen tuotos. Julkaisulla on alityyppeinä kirjan osa, konferenssijulkaisun artikkeli, lehden artikkeli tai monografia. Kukin julkaisu on jotakin näistä tyypeistä. Kullakin julkaisulla on ominaisuutena julkaisu- ja ao. alikäsitteen ominaisuudet ja yhetydet. Muita luokiteltuja ominaisuuksia julkaisulle ovat kieli ja julkaisutyyppi. Julkaisun liittyminen henkilöihin ja organisaatioihin on kuvattu kaaviossa "Julkaisun organisaatio".<p>Emojulkaisu koostuu useammasta erillisestä eriytyvästä osasta (esimerkiksi artikkelista) eli julkaisusta, joille voidaan määrittää julkaisun ominaisuudet (esimerkiksi otsikot) ja yhteydet (esimerkiksi tekijät). <p>Julkaisulla voi olla useita open access -tyyppejä eri aikoina. Julkaisuun voi liittyä avainsanoja eri kielillä. Avainsanat voidaan liittää eri sanastoihin.<p>Alityyppi kirjan osa liittyy aina yhteen kokoomateokseen, joka on emojulkaisun alityyppi. Vastaavasti emojulkaisun alityyppiin konferenssijulkaisu liittyy konferenssijulkaisun artikkeleita ja emojulkaisun alityyppiin lehden numero lehden artiikkeleita. Konferenssijulkaisu liittyy aina yhteen konferenssiin. <p>Emojulkaisulla voi olla useampi painos eri medioin ja useampi julkaisumaa. Emojulkaisu ja monografia voivat liittyä julkaisukanavaan (esimerkiksi lehti). Julkaisukanavalla on samat yhteydet ja ominaisuudet julkaisukanavan jakson ajan.