Taidealan julkaisu

Klikkaa käsitteen kuva nähdäksesi selitteen!

Taidealan_julkaisu.png Taidealan_julkaisu.png Taidealan_julkaisu.png Taidealan_julkaisu.png Taidealan_julkaisu.png Taidealan_julkaisu.png Taidealan_julkaisu.png Taidealan_julkaisu.png Taidealan_julkaisu.png Taidealan_julkaisu.png Taidealan_julkaisu.png Taidealan_julkaisu.png Taidealan_julkaisu.png Taidealan_julkaisu.png Taidealan_julkaisu.png Taidealan_julkaisu.png Taidealan_julkaisu.png Taidealan_julkaisu.png Taidealan_julkaisu.png Taidealan_julkaisu.png Taidealan_julkaisu.png Taidealan_julkaisu.png Taidealan_julkaisu.png Taidealan_julkaisu.png Taidealan_julkaisu.png Taidealan_julkaisu.png Taidealan_julkaisu.png Taidealan_julkaisu.png Taidealan_julkaisu.png

Taidealan julkaisu Taidealan julkaisu tarkoittaa taiteellisen toiminnan tuloksena syntyvää julkista tulosta, joka voi olla myös esitys tai vastaava tapahtumaluontoinen julkinen tulos. Taidealan julkaisu voi olla alatyypiltään taidealan yhteisjulkaisun osatoteutus, erillisjulkaisu tai ei-taiteellisen toiminnan osatoteutus. Taidealan julkaisu liitetään yhteen taiteenalaan, yhteen taidealan kategoriaan ja yhteen OKM:n luokituksen mukaiseen julkaisutyyppiin. Taidealan julkaisu voidaan liittää yhteen tai useampaan koulutusalaan. Taidealan julkaisu voidaan liittää projektiin (yleensä tutkimusprojekti). Taiteellinen julkaisu voidaan liittää myös suoraan yhteen tai useaan tieteelliseen julkaisuun. Toisaalta tieteellinen julkaisu voi olla osa kokonaisuutta, jossa on myös useampia toisiinsa liittyviä taiteellisia julkaisuja. Jotta taidealan julkaisu tai toisiinsa liittyvät julkaisut voidaan liittää tieteelliseen tutkimukseen (projektiin, julkaisuun tai julkaisuihin), on taiteellisten ja tutkimuksellisten osuuksien muodostettava yhtenäinen, toisiinsa tiedonhankinnallisesti liittyvä ja siten tieteellistä tietoa tuottava kokonaisuus; taiteellista julkaisua tai julkaisuja koskevaa ulkopuolista tutkimusta ei voida liittää siihen. Yhteys tutkimukseen voidaan kuvata myös vapaamuotoisesti (ominaisuus tutkimuksellisen osan kuvaus). Julkaisuun voi liittyä myös muita kuin tutkimuksellisia oheistuloksia. Taidealan julkaisulla on yksi tai useita julkistamistapoja, joka määrittelee julkaisun esityspaikan ja -ajat. Julkistamistavalla on kokonaiskestoaika (alkamispäivämäärä-päättymispäivämäärä) ja siihen voi liittyä säännöllisiä esitysaikoja (alkamisaika-päättymisaika). Sillä on julkaisija, joka voi olla ennalta määritetty taidealan julkaisija (ulkoisen organisaatioyksikön alityyppi) tai se voi olla annettu vapaamuotoisena tekstinä (ominaisuus julkaisija). Voidaan myös määritellä, onko julkistamistapa kansainvälinen. Sen julkaisupaikka voidaan antaa vapaamuotoisena tekstinä (ominaisuus julkaisupaikka) ja/tai se voidaan liittää tiettyyn osoitteeseen, maahan tai suomalaiseen kuntaan. Yksi julkistamistavoista on ensisijainen, joka määrää julkaisun ominaisuudet paikan ja ajan suhteen esimerkiksi tilastoinnissa. Taidealan julkaisulla on tekijöitä ja muita toimijoita (käsite henkilö taidealan julkaisussa). Heidän roolinsa julkaisussa määrittelee taidealan kategoria. Taidealan julkaisulla on tekijöitä ja muita toimijoita eri taidealan rooleissa (käsite henkilö taidealan julkaisussa). Kuhunkin julkaisuun liittyvään henkilön roolitukseen voidaan liittää kustannuspaikka (korkeakoulun yksikkö) tai ulkoinen organisaatio. Organisaatioliitokset eri rooleissa voidaan määritellä myös suoraan ilman henkilösidoksia (kustannuspaikka taiteellisessa julkaisussa ja ulkoinen organisaatio taidealan julkaisussa). Alityyppi taiteellisen yhteisjulkaisun osatoteutus liittyy aina yhteen yhteisjulkaisuun. Taidealan yhteisjulkaisu voidaan liittää yhteen taidealan yhteisjulkaisun kategoriaan. Kyseinen luokittelu laaditaan myöhemmin. Yhteisjulkaisulle voidaan antaa vapaamuotoinen tekijäluettelo, jos henkilöiden sitominen eri rooleissa ei ole kokonaan tai osin mahdollista ja sille voi olla erillinen kuvaus. Yhteisjulkaisu voi liittyä projektiin, jota kautta se yhtyy tieteelliseen tutkimukseen ja/tai saa tarvittaessa hallinnollisiin tehtäviin, talouden ylläpitoon ja muihin vastaaviin seikkoihin liittyvät käsitteet. Taiteellinen julkaisu voi olla myös osa ei-taiteellista toimintaa, jolloin taiteelliselle osuudelle annetaan määritellään taiteellisen julkaisun ominaisuudet ja ei-taiteelliselle toteutukselle, johon se liittyy, anne-taan nimi.